Σόμπες - Στόφες / Κουζίνες

Μεγάλη δυνατότητα κάλυψης έως και 90 τμ. Διατίθενται και με κυκλοφωριτή για θέρμανση σωμάτων έως 170 φέτες.