Πιστοποιημένα προϊόντα

Όλα τα ενεργειακά τζάκια πρέπει να ακολουθούνται από τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για να θεωρούνται ασφαλή. Τζάκια μη πιστοποιημένα και χωρίς εργοστασιακές εγγυήσεις είναι επικίνδυνα και για μας αλλά και για το περιβάλλον.Όλες οι εταιρίες που εισάγονται από τον Όμιλο Φράγκου φέρουν όλες τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις CE,  DIN + των νόμων  ΕΝ 19233 και ΕΝ 13229  όπως και τις απαραίτητες εγκρίσεις οικολογικών ινστιτούτων της Ευρώπης.Αυτό που κάνει τον Όμιλο Φράγκου μοναδικό στην ποιότητα είναι ότι  τα τζάκια εισαγωγής μας είναι τα μοναδικά στην Ευρώπη με 7 χρόνια πιστοποιημένη εργοστασιακή εγγύηση.Με την παράδοση κάθε εστίας λαμβάνετε γραπτά όλα τα παραπάνω όπως και τις οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.

 

Πιστοποίηση για την διακόσμηση του τζακιού σας:

Τα ενεργειακά τζάκια δεν έχουν σχεδόν καμία σχέση με τα απλά συμβατικά μπορεί η τοποθέτηση τους να είναι πιο γρήγορη αλλά δεν είναι πιο εύκολη.Το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι ανειδίκευτα συνέργια ( γυψοσανιδάδες, τζακάδες χτιστών τζακιών, μαρμαράδες, χτίστες κ..τ.λ.) να τοποθετούν εστίες ενεργειακές με αποτέλεσμα να περνούν φωτιά τα υλικά και σε κάποιες περιπτώσεις και τα σπίτια.Ο Όμιλος Φράγκου για να σας προστατέψει από συνεργία ανειδίκευτα σας δίνει εγγύηση για τη  διακόσμηση  ενώ όλες οι αντιπροσωπίες μας έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια στα κεντρικά και στα εργοστάσια κατασκευής του εξωτερικού (Γάλλια Ισπανία).Κάθε λοιπόν αντιπρόσωπος έχει ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ εάν δεν φέρει τέτοιο πιστοποιητικό δεν είναι εξουσιοδοτημένο συνεργείο του Ομίλου Φράγκου.

Για την τοποθέτηση σας ευθύνεται ο εκάστοτε αντιπρόσωπος.